T.C.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

TARİH BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI

 

1) Anket Hazırlama ve Uygulama Komisyonu

Komisyon Üyeleri:

Doç. Dr. Mehmet Güneş (Komisyon Başkanı)

Arş. Gör. Fatih Özaslan

Arş. Gör. Ramazan Hüseyin Biçer

Arş. Gör. Mehmet Yağcı

Arş. Gör. Rahime Özdamar

 

Görev Tanımı:

 • Bölüm içi ve öğrencilere yönelik anketlerin tanıtımı, organizasyonu ve yürütülmesi.
 • Üniversite Kalite Yönetim Birimimden gelecek anketlerin uygulanması ve organizasyonu.

 

2) Değişim Programları Komisyonu (Farabi-Erasmus-Mevlana)

Komisyon Üyeleri:

Doç. Dr. Alper Başer  (Komisyon Başkanı)

Arş. Gör. Ramazan Hüseyin Biçer

Arş. Gör. Fatih Özaslan

Görev Tanımı:

 • Ulusal ve uluslararası öğrenci ve akademisyen değişim programları kapsamında ikili anlaşmaların yapılması ve koordinasyonunun sağlanması.

 

3) Stratejik Planlama ve Akreditasyon Komisyonu

Komisyon Üyeleri:

Prof. Dr. Mustafa Güler (Komisyon Başkanı)

Arş. Gör. Rahime Özdamar

Arş. Gör. Fatih Özaslan

Görev Tanımı:

 • Akreditasyon ve stratejik planlama kapsamında öngörülen tüm faaliyetlerin yürütülmesi ve izlenmesi.
 • Her yarıyıl sonu uygulanan FEDEK ders anketlerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ve raporlanması.
 • Zayıflık, kaygı ve gözlemlerin giderilmesi için düzeltici önlemlerin listelenmesi ve izlenmesi.
 • İç ve dış paydaşlarla yapılan toplantılar sonucunda ders planı ve müfredatın belirlenmesi.

 

 5) Bölüm Kalite Komisyonu

Komisyon Üyeleri:

Doç. Dr. Cihat Cihan (Komisyon Başkanı)

Arş. Gör. Mehmet Yağcı

Arş. Gör. Rahime Özdamar

Görev Tanımı:

 • Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin kalitesinin geliştirilmesi.
 • Bölüm içi, öğrenci ve akademisyenlerin daha verimli olmalarını temin için olanakların araştırılması, raporlanması.
 • Bölüm hocalarının ve öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim öğretim faaliyeti yapması için rapor hazırlanması ve gerekli birimlere iletilmesi.
 • Altyapıdan kaynaklı sorunların belirlenmesi, raporlanması ve gerekli birimlere iletilmesi.

 

6) İntibak, Çift Anadal ve Yandal Komisyonu

Komisyon Üyeleri:

Doç. Dr. Gülay Çınar (Komisyon Başkanı)

Arş. Gör. Fatih Özaslan

Arş. Gör. Ramazan Hüseyin Biçer

 Görev Tanımı:

 • Başka bir üniversiteden bölüme gelen öğrencilerin işlemlerin yapılması ve uyum süreci için gerekli bilgilendirmelerinin verilmesi.
 • Çift Anadal ve Yandal hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve ilgili öğrencilerin intibakını yapmak.

 

6) Burs Komisyonu

Komisyon Üyeleri:

Prof. Dr. Sadık Sarısaman (Komisyon Başkanı)

Arş. Gör. Fatih Özaslan

Arş. Gör. Rahime Özdamar

 

Görev Tanımı:

 • Öğrenci burs olanaklarının araştırılması.
 • Burs verilecek öğrencilerin belirlenmesi ve bursun dağıtımı.

 

7) WEB/İnternet Komisyonu

Komisyon Üyeleri:

Prof. Dr. Gürsoy Şahin (Komisyon Başkanı)

Arş. Gör. Mehmet Yağcı

Arş. Gör. Ramazan Hüseyin Biçer

 

Görev Tanımı:

 • Mevcut Bölüm WEB sitesinin güncel tutulması.
 • Bölümün SMS Sistemi, Whatsapp ve sosyal medya platformları (Facebook-Instagram-Twitter) işlerini yürütmek.
 • Mezunlar için veri tabanı ve iletişim ağı oluşturulması için mezunlarla ilişkiler komisyonu ile ortak çalışılması.

 

8) Bölüm Oryantasyon ve Sosyo-Kültürel Faaliyet Düzenleme Komisyonu

Komisyon Üyeleri:

Prof. Dr. Ahmet Altıntaş (Komisyon Başkanı)

Arş. Gör. Fatih Özaslan

Arş. Gör. Mehmet Yağcı

 Görev Tanımı:

 • Yeni kayıt yaptıran öğrencilere dersle alâkalı olarak oryantasyon programı düzenlenmesi.
 • Öğrencilerin dört yıl içinde yapacağı bireysel faaliyetleri organizasyonunun sağlanması.
 • Öğrencilerin yaptığı faaliyetlerin raporlanması aşamasında destek sunulması, raporlamaları koordine etmesi, yürütülmesi ve takibinin sağlanması.
 • Dosyaların tarihî miras olarak arşivlenmesi.
 • Bölüm faaliyet raporunun hazırlanması.

 

9) Mezun Takip Komisyonu

Komisyon Üyeleri:

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aydın (Komisyon Başkanı)

Arş. Gör. Fatih Özaslan

Arş. Gör. Ramazan Hüseyin Biçer

Görev Tanımı:

 • Mezunlarla ilgili WEB sayfasında kayıt formu oluşturması ve mezunlarla ilgili bilimsel ve sosyal aktivitelerin takibi.
 • Mezunlara yönelik anket hazırlanması ve sonuçlar hakkında rapor hazırlanması.

 

 10) Eğitim-Öğretim ve Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Komisyon Üyeleri:

Doç. Dr. Selim Kaya (Komisyon Başkanı)

Arş. Gör. Mehmet Yağcı

Arş. Gör. Rahime Özdamar

 

Görev Tanımı:

 • Bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygulamak.
 • Akreditasyon süreci ile ilgili dokümanları zamanında Kalite ve Akreditasyon Komisyon Başkanlığı’na iletmek.
 • Sınav evraklarının değerlendirme raporlarını incelemek, gerekli eksiklikleri raporlandırmak ve ilgili hocaları bilgilendirmek, sınav evraklarının koruma altına alınarak fakültede ilgili kişiye teslimini sağlamak.

 

11) Sınav ve Ders Programı Hazırlama Komisyonu

Komisyon Üyeleri:

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Ateş (Komisyon Başkanı)

Arş. Gör. Rahime Özdamar

Arş. Gör. Ramazan Hüseyin Biçer

Görev Tanımı:

 • Her yarıyıl sınav ve haftalık ders programlarının öğrencilerinin görüşleri de alınarak hazırlanması.
 • Mazeret sınavına girecek öğrencilerin durumlarının değerlendirilmesi.
 • Bölüm Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları tarafından müfredata eklenen derslerin içeriklerinin kontrol edilerek uygunluğuna karar verilmesi.
07 Temmuz 2020, Salı 1674 kez görüntülendi