Program Öğretim Amaçları:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünün öğretim amaçları;

1-Öğrencilere objektif değerlendirmeler yapabilecek düzeyde tarih bilgisi edindirmek,

2-Tarih araştırmalarında kullanılan belgeleri okuma, kalıntıları anlama ve yorumlama becerisi kazandırmak,

3-En az bir yabancı dil öğreterek hem Türk hem de dünya tarihi hakkında karşılaştırmalı yaklaşım ve analiz kabiliyetine ulaştırmak ve bilgiye ulaşmak amacıyla bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilecek beceriye sahip kılmak,

4-Bu kazanımlarla etik değerleri özümsemiş, Türkiye’deki ve dünyadaki güncel meseleleri anlamlandırabilen ve tarihsel perspektiften bakarak olay ve olguları yorumlayan, çevresini de aydınlatabilen tarihçiler yetiştirmektir.

Bölüm müfredatında Türk Yükseköğretiminin temel amaçları çerçevesinde verilen tarih eğitiminin yanında seçmeli dersler ve alandışı üniversite ortak seçmeli dersleri ile farklı disiplinlerden de eğitim alma olanağı sağlanmaktadır. Böylece objektif değerlendirmeler yapabilen, farklı disiplinlerden elde edeceği kazanımlarla bilimsel çalışma yöntemi ve disiplini kazanmış, çözüm üretebilen, yeni gelişmeleri takip edebilen tarihçiler yetiştirmek mümkün olacaktır.

Bölüm müfredatı, Türk tarihinin yanı sıra, dünya tarihinin farklı alanlarını kapsayacak şekilde planlanmıştır. Bu amaçla öğrencilerin söz konusu alanları yeterince kavrayabilmesi için lisans ve lisansüstü öğretimleri boyunca Osmanlıca derslerinin yanında Arapça, Farsça gibi klasik diller ve İngilizce gibi modern diller bölümümüzde seçmeli ders olarak verilmektedir. Diğer taraftan Büyük Taarruzun kazanıldığı Afyonkarahisar yöresinin tarih, kültür ve turizm özelliklerinin araştırılmasına katkıda bulunulmakta, dersler tarihi geziler ile görsel ve işitsel malzemelerle desteklenmektedir.

14 Eylül 2020, Pazartesi 2195 kez görüntülendi