Tarih Bölümü 03.03.1993 tarihinde birinci öğretim olarak kurulmuş birinci öğretim 1994-1995, ikinci öğretim ise 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında faaliyetine başlamıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinin köklü bölümleri arasındadır. Bölümde 4 Prof. Dr., 6 Doç. Dr., 2 Dr. Öğr. Üyesi, 4 Arş. Grv. olmak üzere toplam 16 öğretim elemanı bulunmaktadır.

Öğretim Üyeleri, İlkçağ, İslam Öncesi Türk Tarihi, Orta Çağ, Avrupa, Ortadoğu, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyet Tarihi gibi tarihin Tarih’in Anabilim Dalları üzerinde uzmandır. Tarih Bölümünde, normal ve ikili öğretim olmak üzere lisans, yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir. Lisans öğrenci kontenjanı 80 normal öğretim ve 80 ikili öğretim olmak üzere 160 kişidir. Bölüme kayıt yaptıran öğrenciler zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli dersler almak suretiyle mezun olabilmek için asgari 126 ulusal ve 240 ECTS krediyi tamamlamak zorundadırlar. Normal öğretim ve ikinci öğretim programlarında dersler ve istenilen mezuniyet kredisi aynıdır.

Bölüm dersleri, Türk ve Türkiye tarihi ağırlıklı olup, bunlarla bağlantılı olarak Avrupa, Türkistan, Ortadoğu gibi çevrelerin siyasi ve kültür tarihleriyle ilgili dersler de yer almaktadır. Bölümümüzde İlkçağ’dan Cumhuriyet dönemine kadar devam eden süreçte zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır. Bölümün eğitim olanakları arasında merkez kütüphane, bilgisayar laboratuvarı, öğretim elemanlarının temin ettikleri arşiv malzemeleri, çeşitli arkeoloji ve tarihi materyaller, projeksiyon cihazı, yansı, harita vb. bulunmaktadır.

Bölümümüzün misyonu, tarih alanında eğitimciler, araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirmektir. Bu kapsamda, şartları uygun olan mezunlarımızın Araştırma Görevlisi, Okutman, Uzman ve Öğretim Görevlisi olarak çeşitli üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev almaları mümkündür. Akademisyenlik dışında pedagojik formasyon almak suretiyle öğretmen de olabilmektedirler.

Osmanlıcası iyi olanlar, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri başta olmak üzere çeşitli arşivlerde çalışabilmektedirler. Ayrıca lisans mezunu olma şartını arayan iş alanlarında istihdam edilebilmektedirler. Bölüm mezunları gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla İlkçağ, Ortaçağ, Genel Türk, Yeniçağ, Yakınçağ, Osmanlı Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dallarında lisansüstü eğitim de yapabilmektedirler.

Bölümün vizyonu, millî ve kültürel değerlerimiz ışığında, muasır medeniyet değerlerine haiz, çeşitli kaynak dillerini bilmenin yanı sıra yabancı dile vakıf olabilen, bilgisayar teknolojisinden gerektiği gibi yararlanan, meselelere dün, bugün ve yarın üçgeni çerçevesinde bakabilen tarihçiler yetiştirmektir.

06 Ekim 2020, Salı 2763 kez görüntülendi