Akademik Kadro

Prof. Dr. Gürsoy ŞAHİN
Bölüm Başkanı


YÖK AkademikAKÜ BYS

Yeniçağ Tarihi
E-mail: gsahin@aku.edu.tr
Tel: (272) 218 1918

Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ
Bölüm Başkanı Yardımcısı


YÖK AkademikAKÜ BYS

Yakınçağ Tarihi
E-mail: mgunes@aku.edu.tr
Tel: (272) 218 1874

Prof. Dr. Ahmet YARAMIŞ


YÖK AkademikAKÜ BYS

Yakınçağ Tarihi
E-mail: ahmetyaramis@aku.edu.tr
Tel: (272) 218 1801

Prof. Dr. Mustafa GÜLER


YÖK AkademikAKÜ BYS

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi
E-mail: mguler@aku.edu.tr
Tel: (272) 218 1870

Prof. Dr. Sadık SARISAMAN


YÖK AkademikAKÜ BYS

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
E-mail: ssadik@aku.edu.tr
Tel: (272) 218 1913

Prof. Dr. Ahmet ALTINTAŞ


YÖK AkademikAKÜ BYS

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
E-mail: aaltintas@aku.edu.tr
Tel: (272) 218 1844

Doç. Dr. Alper BAŞER


YÖK AkademikAKÜ BYS

Yeniçağ Tarihi
E-mail: abaser@aku.edu.tr
Tel: (272) 218 1851

Doç. Dr. Cihad CİHAN


YÖK AkademikAKÜ BYS

Genel Türk Tarihi
E-mail: ccihan@aku.edu.tr
Tel: (272) 218 1856

Doç. Dr. Feyza KURNAZ ŞAHİN


YÖK AkademikAKÜ BYS

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
E-mail:fsahin@aku.edu.tr
Tel: (272) 218 1339

Doç. Dr. Selim KAYA


YÖK AkademikAKÜ BYS

Ortaçağ Tarihi
E-mail: skaya@aku.edu.tr
Tel: (272) 218 1884

Doç. Dr. Gülay ÇINAR


YÖK AkademikAKÜ BYS

Genel Türk Tarihi
E-mail: gkaradag@aku.edu.tr
Tel: (272) 218 1851

Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK


YÖK AkademikAKÜ BYS

Yeniçağ Tarihi
E-mail: kzeybek@aku.edu.tr
Tel: (272) 218 1856

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AYDIN


YÖK AkademikAKÜ BYS

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
E-mail: aaydin@aku.edu.tr
Tel: (272) 218 1897

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman ATEŞ


YÖK AkademikAKÜ BYS

Yeniçağ Tarihi
E-mail: aates@aku.edu.tr
Tel: (272) 218 1847

Dr. Öğr. Üyesi Talat KOÇAK


YÖK AkademikAKÜ BYS

Eskiçağ Tarihi
E-mail:talatkocak@gmail.com
Tel: (272) 218 1352

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAĞCI


YÖK AkademikAKÜ BYS

Ortaçağ Tarihi
E-mail: myagci@aku.edu.tr
Tel: (272) 218 1868

Arş. Grv. Fatih ÖZASLAN


YÖK AkademikAKÜ BYS

Yakınçağ Tarihi
E-mail: fozaslan@aku.edu.tr
Tel: (272) 218 1848

Arş. Grv. Rahime ÖZDAMAR


YÖK AkademikAKÜ BYS

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi
E-mail: rozdamar@aku.edu.tr
Tel: (272) 218 1897

Arş. Grv. Ramazan Hüseyin BİÇER


YÖK AkademikAKÜ BYS

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi
E-mail: rhbicer@aku.edu.tr
Tel: (272) 218 1868

Doktorant Sevgi Taşpınar


E-mail: sevgitaspinar03@gmail.com
Tel: (272) 218 1899

 

Doktorant Necla Kızıldağ


E-mail: neclakizildag26@gmail.com
Tel: (272) 218 1899

 

Doktorant Kerim Özdemir


E-mail: kerimozdemir38@gmail.com
Tel: (272) 218 1868

16 Nisan 2020, Perşembe 24167 kez görüntülendi