Tarih Bölümünün Sevgili Öğrencileri;

 

Dönem içerisinde karşılaşacağınız bazı soru ve sorunlara kısa cevaplar içeren öğrenci kılavuzunu dikkatinize sunuyoruz. Ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini (https://ogrenci.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/97/2020/02/y%C3%B6netmelikLisansonlisans-1.pdf) dikkatle incelemenizi öneririz.

Ayrıca Bölümümüzün internet sitesinden (https://tarih.aku.edu.tr/) duyuru, etkinlik, sınav programı vb. takip edilmesi gerekmektedir.

Başarılar dileriz.

 

1-Öğrenci Hangi Konularda Akademik Danışmanına Müracaat etmeli?

Cevap: Öğrenci akademik danışmanına; akademik sorunları için, mesleki gelişim, kariyer ve benzeri konularda bilgi ve destek almak için, her yarıyıl başında ders seçimi sürecinde bilgi ve yardım almak için, dersler ile ilgili yaşadığı sorunlarını dile getirmek için müracaat etmelidir.

Akademik Danışman, öğrencinin Üniversitedeki resmi işlerinin takipçisi değildir. Öğrencinin bizzat kendisinin takip etmesi ve yapması gereken işlerini öğrenci yerine danışmanı yapmaz ve danışman böyle bir talep ile aranılamaz.

 

2-Akademik Danışman Ne Yapar?

Cevap: Akademik Danışman, öğrencilere talep etmeleri durumunda kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı olur, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol gösterir, öğrencinin zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yardımcı olur.

Öğrenci Akademik Danışmanı ile her yarıyıl başında ders kayıt tarihleri süresinde aktif iletişim halinde bulunur. Akademik Danışman ders seçim sürecinde ihtiyaç duyması halinde öğrenciyi bilgilendirir, tekrar alması gereken dersi/dersleri bulunan öğrencinin ilgili derse/derslere kayıt olup olmadığını kontrol eder, öğrencinin önce alttan kalan dersleri varsa onları almasını sağlar, ders kaydını onaylar.

 

3-Akademik Danışman ile Ne Zaman Görüşülür?

Cevap: Acil durumlar ve ders kayıt haftası hariç haftalık görüşme saatlerinde görüşülür.

 

4-Bir Yarıyılda Ne Kadar Ders Alınmalıdır?

Cevap: Bir yarıyılda en az 30 AKTS’lik ders alınmalıdır.

 

5-Bir Yarıyılda En Fazla Ne Kadar Ders Alınabilir?

Cevap: Not ortalaması 1,75 altında ise en fazla 30 ECTS (AKTS)’lik ders, not ortalaması 1.75 ve üzerinde ise en fazla 45 ECTS (AKTS)’lik ders alınabilir.

 

6-Vize Sınavına Giremeyen Öğrenci Ne Yapmalıdır?

Cevap: Mazeretini belgeleyen evrak ile Dekanlığa dilekçe vermeli ve vize mazeret sınavına katılmak istediğini belirtmelidir. (Mazereti olmadan sınava katılmayana yeni bir sınav hakkı verilmez).

 

7-Final Sınavına Giremeyen Öğrenci Ne yapmalıdır?

Cevap: Bütünlemeye Girmeli (herhangi bir dilekçeye veya müracaata gerek yoktur).

 

8-Bütünleme Sınavına Kimler Girebilir?

Cevap: Final sınavına giremeyen veya final sınavı sonrası harf notu DC, DD, FD ve FF olan herkes bütünleme sınavına girebilir.

 

9-Finaldeki “DC+” harf notu ne anlama gelir? “DC+” ne zaman CC olur? Finalde DC olan dersten bütünlemeye girmeden geçmek mümkün mü?

Cevap: DC olan notun başarılı olabilmesi için her yarıyıl/yıl sonunda, öğrencilerin başarı durumu yarıyıl/yıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) değeri 2.25 ve üzerinde olan öğrenciler, DC harf notu aldıkları yarıyıl/yıl derslerinden başarılı sayılır ve bu durum DC+ ile gösterilir.

 

10-Yaz Okulu Açılıp Açılmayacağına Kim Karar Verir?

Cevap: Dekanlık

 

11-Yaz Okulunda Hangi Dersler Alınabilir? Yaz Okulundan Kimler Yararlanabilir?

Cevap: Yaz okulunda öğrenciler güz ve bahar yarıyıllarında alıp da başarısız oldukları, devam edemedikleri ya da çeşitli nedenlerden dolayı döneminde alamadıkları dersleri alabilirler.

Başarılı öğrenciler (almakla yükümlü olduğu derslerin tümünü alıp başarmış olanlar), yaz okulunda üst yarıyıl derslerini alabilirler.

 

12-Yaz Okulunda Kaç Ders Alınabilir?

Cevap: Yaz Okulu’nda bir öğrenci en fazla on altı (16) saat ders alabilir.

 

13-Yaz Okulu için Ücret Gerekli mi?

Cevap: Yaz Okulunda açılacak derslere kayıt yaptıracak öğrenciler, kredi/saat başına ücret öder.

 

14-Yaz Okulunda Dersten Çekilme Ders Bırakma Mümkün mü?

Cevap: Yaz Okulunda öğrenciler ancak açılmayan bir dersi bırakarak açılan başka bir derse kaydolabilir. Bunun dışında ders ekleme, çıkarma, ders bırakma ve dersten çekilme işlemleri uygulanmaz.

 

15-Yaz Okulunda Derse Devam Zorunluluğu var mı?

Cevap: Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam koşulunun yerine getirilmiş olması o derse yaz okulunda devam zorunluluğunu kaldırmaz. Ayrıca yaz okulundaki devam durumu güz ve bahar yarıyıllarında dikkate alınmaz.

 

16-Yaz Okulunda Mazeret ve Bütünleme Sınavları var mı?

Cevap: Yaz okulunda alınan dersler için mazeret ve bütünleme sınavı yapılmaz.

 

18-Yaz Okulunun Süresi Ne Kadardır?

Cevap: Yaz Okulu takvimi, 7 haftası eğitim-öğretim ve 1 haftası sınav olmak üzere 8 haftadan oluşur.

NOT: Bu süre Üniversite yetkili birimlerinin kararı ile değişebilir.

 

19-Yaz Okulunda Başka Üniversiteden Ders Alınabilir mi?

Cevap: Öğrenciler Üniversitemizdeki yaz okulunda açılmamış olan derslerini Birim Yönetim Kurulu kararı ile içerikleri uygun bulunan, saatleri veya AKTS’leri eşit veya daha fazla olması kaydıyla, öğrencinin ilgili yılda yerleştiği programın taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversiteden alabilir.

 

20-Mezun Olabilmek için Alınması Gereken Dersler Kaç Adet? (2020 Müfredatına Göre)

Cevap:

1.sınıf Güz 7 adet zorunlu 2 adet seçmeli ders toplam 30 AKTS
Bahar 7 adet zorunlu 3 adet seçmeli ders toplam 30 AKTS
2.sınıf Güz 4 adet zorunlu 3 adet seçmeli ders toplam 30 AKTS
Bahar 4 adet zorunlu 3 adet seçmeli ders toplam 30 AKTS
3.sınıf Güz 4 adet zorunlu 3 adet seçmeli ders toplam 30 AKTS
Bahar 4 adet zorunlu 3 adet seçmeli ders toplam 30 AKTS
4.sınıf Güz 4 adet zorunlu 3 adet seçmeli ders toplam 30 AKTS
Bahar 3 adet zorunlu 4 adet seçmeli ders toplam 30 AKTS

 

21-Tarih Bölümünden Mezun Olmak İçin Toplamda Ne Kadar Ders / AKTS alınmalı?

Cevap: Tarih Bölümünden mezun olabilmek için zorunlu ve seçmeli derslerden toplam 240 AKTS’lik ders almak zorundadır.

 

 

03 Eylül 2021, Cuma 639 kez görüntülendi