AMAÇLAR:
-Tarihi konulara akademik bir bakışla yaklaşarak özel gün ve meseleler hakkında yeni fikirler ortaya koyabilmek adına çalışmalar düzenlemek.
-Öğrenciler arasındaki ilişkileri geliştirmek ve sosyalleşmesine yardımcı olmak
-Tarih bilincini oluşturma ve geliştirmeye yönelik bilimsel ve kültürel faaliyetler düzenlemek
-Düzenlediği etkinliklerle özelde Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin genelde Anadolu tarihi ve kültürünü dünyanın farklı bölgelerindeki kültür sanat eserlerinin tanıtımına katkıda bulunmak olarak belirlenmiştir.

FAALİYETLER:
-Tarihi konularda konferanslar düzenlemek
-Tarihi konularda paneller düzenlemek
-Tarihi konularda sempozyumlar düzenlemek
-Tarihi konularda münazaralar düzenlemek
-Bilimsel seminerler düzenlemek
-Ücretsiz kurslar düzenlemek
-Tarihi ve kültürel belgesel film gösterimleri düzenlemek
-Tarihi ve kültürel yerlere geziler düzenlemek
-Kulüp ile ilgili tanışma toplantıları düzenlemek

26 Nisan 2016, Salı 2254 kez görüntülendi