TARİH BÖLÜMÜ

Bölümün Amaçları ve Avantajları

Tarih Bölümü’nün amacı geleceğin tarihçilerini akademik öğretimin bütün seviyelerinde, sosyal bilimlerin genel ve tarih biliminin özel metotlarıyla yetiştirerek kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

03.03.1993 tarihinde kurulan Tarih Bölümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin köklü bölümleri arasındadır. 1996 yılında bölüm bünyesinde İkinci Öğretim de faaliyete geçirilmiştir. Bölümün normal ve ikili öğrenim kontenjanları seksen kişiden oluşmaktadır. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, üniversitelerde araştırma görevliliği; Milli Eğitim Bakanlığı ve özel eğitim kurumlarında tarih öğretmeni; kamu kurum ve kuruluşlarında arşiv uzmanı ve memur olarak çalışma imkanlarına sahiptirler.

Bölümümüz Öğretim Üyeleri önemli tarihî günlerde çeşitli kurum ve kuruluşlarda konferans ve paneller gerçekleştirmektedir. Bölümümüz öğrencilerinin kaynaşması için, çeşitli etkinlik klüpleri, spotif faaliyetler ve turnuvalar, öğrencilerle öğretim elemanlarının tanışma toplantıları, piknikler, teorik bilgilerin görselleştirilmesi amacıyla şehir içi ve dışına inceleme ve araştırma gezileri mevcuttur.

Bölümün Akademik Gelişmeler İçerisindeki Yeri

Bölümümüzde tarih biliminin çeşitli alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde ilmi literatüre katkıda bulunan akademik çalışmalar yapılmaktadır.

Bölüm Öğretim Elemanları

Bölümümüzde 5 Profesör, 7 Doçent, 4 Dr. Öğr. Üyesi, 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 20 öğretim elemanı tam zamanlı olarak görev yapmaktadır.

Bölümün Fiziki Yapısı

Bölümde 3  adet altmış kişilik derslik, bir adet 90 kişilik amfi ve bir seminer odası bulunmaktadır. Bu sınıflarda sunum yapılabilecek sabit projeksiyon cihazları da mevcuttur.

26 Nisan 2016, Salı 3142 kez görüntülendi